OSNOVNI PODACI

Naziv kluba: Rukometni klub “Kolubara” – Lazarevac
Skraćeni naziv kluba: RK “Kolubara” – Lazarevac
Adresa Kluba: Svetog Save bb; 11550 Lazarevac
Adresa redovne pošte: poštanski box 5; 11550 Lazarevac
PIB kluba: 102431770
Tekući račun: 330-28000317-70

Predsednik kluba: g-din Milan Trivić

Website: www.rkkolubara.net
E-mail adresa: rkkolubara@gmail.com

Stepen takmičenja: Super B rukometna liga Srbije
Mesto odigravanja utakmica: SRC “Kolubara”, Hilandarska 1; Lazarevac